Teremtés a Bolvári szerádért és gyermekeink jövőjéért


Áldott Szkíta Mag!
Tiszta szívű és jószándékú embertársaink!
Mi, az AranyGriff Szakrális Műhely tagjai, Bolvári Bátornyilas szerádjának barátaiként szólítunk meg Titeket!


Kérünk, hívunk, hogy használva Magodban őrzött KÉPességeidet - segíts, a Bolvári Szerád IGAZSÁG nélkül elvett gyermekének hazatérésében!

LegMAGosabb tudati szinteden, de minimum a szív csokrában megtartva erődet, onnan kiárasztva volna szükséges hittel, megjeleníteni és elmondani az alábbiteremtési képleteket, a megvalósulás biztos tudatában.

1.       Kérjük, helyezkedj el kényelmesen!
Csendesítsd el elmédet, és szívedben gondolj arra, hogy szíved minden szeretetét szolgálatba állítod most ezért az ügyért!

(….bensődre figyelj, tudatodat emeld szívedbe, vagy attól MAGosabb tudati mezőidbe, amellyel már működni vagy KÉPes!...)2.       Mondd hangos szóval teremtő program sorait!

·         Szólítom az ÉN VAGYOK Jelenlétemet, hogy az összes múlt, jelen és jövő életemből hozza tudatosságom körébe mindazt az adottságot, képességet, információt, ami még jobban segít abban, hogy teljesítsem az Isteni Tervbeli részemet, BátorNyilasnak édesanyjához való visszajutásában - MOST!Ősi magyar ima a Szerelmetes ÖREG ŐSTHENHEZ

Mi Anyánk, mi Atyánk, ki felettünk, bennünk és a Világunk vagy!
Szenteltessék meg a Te neved a kettős Szentháromságban, ami:
Anya, Leánygyermek és Élet,
Atya, Fiú és Szentlélek.
Legyen bennünk a Te országod Bölcsesség, Szerelem-Szeretet, Fény és Egység.
Amint angyalaidat minden nap kiküldöd, úgy küldd el Őket hozzánk is.
Mindennapi Szent Kenyerünket, és az Élő Szőlőtőke gyümölcsét
Add meg szeretteinknek és nékünk ma.
És bocsásd meg a Mi vétkeinket, - drága Mi Anyánk, Mi Atyánk-,
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És fizetünk, felelünk az elkövetett vétkeinkért,
Amíg bölcsességgé, szeretetté, együttérzéssé és kegyelemmé nem válnak bennünk.
És légy velünk, - drága Mi Anyánk, Mi Atyánk - a kísértésben,
És légy velünk a betegségben, légy velünk a sötét, nehéz pillanatainkban is.
Segíts megszabadulni sötét gondolatainktól, hajlamainktól, sötét szavainktól,
Hogy mi is megszabadulhassunk az ármánynak tűnő dolgoktól.
Mert Tied a Föld, a Szerelem-szeretet, Fény és Egység,
Az Ország, a Hat alom és a Dicsőség

Az Anya, Leánygyermek és Élet, Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében!
Most és mindörökké, az idők végezetéig!Édes Anya/Atya, teremtő Ős Istenem!
Hálás vagyok, hogy áldással fogadod teremtésünk szándékát, s benned megvalósíthatjuk azt!
HÁLAADÁS
·         Hálás vagyok, hogy az Isteni Terv szerinti következő tökéletes részem / lépésem világosan kinyilvánítja magát számomra és eljuttatja hozzám az e terv megteremtéséhez és végrehajtásához szükséges összes tökéletes szereplőt és forrásokat azért, hogy a gyermek visszatérése szeretteihez mielőbb a megvalósuljon, - MOST.
SZÁNDÉK
·         Felismertem, hogy Bolvári BátorNyilas sorsa, az Isteni Szándékkal és Akarattal teljes és tökéletes összhangban bontakozik ki, az Isteni Időzítésben.

·         Látom, hogy az Isteni Igazság és Rend már kialakult erőterének kiterjesztéséhez és szilárdításához az Én Magom, és minden, nélkülözhetetlen Teremtőtársunk tudata fölemelkedik arra a szintre, amelyben e közösség beteljesíti Isten által rendelt küldetését.

·         Kiárasztom azon szándékomat, hogy mindehhez Teremtő Társaimat megtaláljam.

·         Felismerem egyéni és közösségi felelősségem szintjeit, teremtésem Isteni Képletben jelölt helyét, s általam is kiárad az Egyetemes Megváltó Krisztusi Erő, felülírva minden kialakult negatív programot.
KÉP és TÁPLÁLÁSA
·         Szívemből áradó szeretetemmel táplálom azt a  KÉPet,
o   hogy Nőtársaink tudatossága beérik, egységbe rendeződik és az Isteni KÉP-Let SZER-INT szerveződik.
o   Hiszem, és kétségek nélkül tudom, hogy megvalósulnak a szükséges cselekedetek a gyermeknek szerádjához való visszakerüléshez.
o   Látom, hogy az Asszonyok által behívott képlet kiteljesedik.
  Általa megvalósuló teremtésünk SZER-etetbe emeli a Férfi erőt, s minden ez ügyben érintett személy tudatát.
o   Látom a KÉPet, hogy minden Magar Szívben megindul a szeretet, s a szíveiket árnyékoló hatások erejüket vesztik.
o   Látom, hogy ezáltal, tudatára ébrednek az eset minden szintjén zajló megtévesztésnek.
o   Látom, hogy a gyermekért való tenni akarás egységbe kovácsolja és tudatára ébreszti a Szkíták Nemzetét.
ERŐ
·         Teremtésünk erőforrásává válik, hogy Teremtő Társaimmal egyesült teremtési tengelybe helyezkedésem és benne való szilárd megállásom megerősítést kap, elköteleződésem megerősödik.  
·         Tudatom az IGE és KÉP csokráig fölnevelkedik, hozzájárulva a folyamat Eredet szerinti tervének beteljesítéséhez.
·         Látom, hogy együttműködésünk és Szándékunk összehangolódik, EGYSÉGbe rendeződésünk a kiárasztásnak megfelelően formát ölt, és BátorNyilas visszakerülése a szüleihez, az Isteni Terv szerint - lépésről lépésre megvalósul. – MOST
·         Látom, hogy BátorNyilas és szülei erőt, egészséget és örömteljes pillanatokat élhetnek meg, a gyermek visszakerülésekor.  – MOST.                     Szeretetemmel és képzeletemmel táplálom e képet.
·         Látom, hogy a hatóságok az Öreg Östen szándéka, akarata és Igazsága előtt meghajolnak, lelkiismeretük felébred, s a szerádba visszajuttatják a gyermeket.
·         Látom, ahogy minden elrabolt s minden, hasonló sérelmet elszenvedett gyermek visszakerül a szüleinek szerető körébe. Látom, hogy minden szétszakított szerád/család egyesülhet, és lelkiismeretük és szívük megérintése által szeretetbe emelkednek ezen eseményeknek kiváltói és elszenvedői egyaránt.
·         Ez megtörtént, megvalósult itt, a fizikai valóság szintjén - MOST


Ezt követően végezd el Bolvári BátorNyilas visszahozására vonatkozóan, a Gyógyító Kódot!

Köszönöm, hogy minden ismert és ismeretlen negatív kép és program, egészségtelen meggyőződés és szokás, romboló sejtmemória, minden testi és lelki probléma, minden idegen ártalom és befolyásolás, amely az Östen terve szerinti megvalósuló
·         -Nemzetem tudatának felemelkedését
·         -Östen Tervének megvalósulását,
·         -Az EGYSÉGBE rendeződésünk /szerveződésünk és együttműködésünk kialakulását,
·         -Nemzetünk boldog, békés életét,
·         -És BátorNyilas hazakerülését,
·         akadályozza
·         az most feltárja magát, megnyílik, kioldódik és meggyógyul azáltal, hogy eltölt engem a világmindenséget Teremtő ŐSTEN Szeretetének Fénye.
·         Ez megtörtént, testet öltött, és megnyilvánul a fizikai létezés szintjén is - MOST.
(Kicsit becsukom szememet, kiárasztom az előzőeket hittel, szeretettel táplálva a Térbe… Majd folytatom a felolvasást)

Hívom a Fényt, Élő Reményt,
Jöjjön a szívembe, testembe, lelkembe.
Írja át életem – a Szeretet végtelen!
(elvégzem a Gyógyító kódot)

Ím, itt állok, JELre készen felvállalva küldetésem!
Mindeneknek Teremtője – vezess engem mindörökre!

(Fogadom az érkező áldást néhány másodperc csöndet tartva…)
Elvégzem a kódolást.
A gyógyító kódról itt tájékozódhatsz bővebben:  

Lezárás:
Népeknek Ura! Kegyelmes EGY Őstenem!
Hálát adok Neked, hogy ennek a Népnek gyermekévé hívtál el Engem.
Hálás vagyok, hogy Nemzetem történetében is megértem, hogy mi a kegyelem és a kiválasztás.
Drága Mi Anyánk, Mi Atyánk!
Az én lelkemben és Népem lelkében mutasd meg – ezer év homokja alatt - a Te rendelésed szikla- alapját!
Add, hogy az én kicsiny életem is legyen erőforrás Nemzetem számára!
Biztass azzal, hogy amit hűségesen elvégzek őrhelyemen, azzal legtöbbet szolgálhatom Népemnek!
Csendesen mondott fohászom messze hallik… Lélektől lélekre száll.
Áldozatom és szolgálatom – magvetés. Egyszer hősiesség és jóság kelhet ki belőle.
Ha névtelenül, csendes könyörgéssel küzdök is Népemért és Irgalmadért, ha jóságodért esedezem – ez is szolgálat.
Hiszem, hogy minden mély és őszinte imádság győzelmes harc és szolgálat előtted.

Drága Mi Anyánk, Mi Atyánk!
Használj fel engem is Népem szolgálatára, és használd fel a Népet a Magod dicsőségére!
Krisztus az Én Népemet is megmentette és megváltotta.
Ő érte kérlek - legyen így – MOST!          Áldás!

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSEDET!                   Áldott napokat kívánunk!

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Közlemény zarándoklatunkról Bátornyilasért

Zarándoklat Bátornyilasért és gyermekeink jövőjéért - tájékoztató és útvonal tervezet

Tényvázlat BátorNyilasról - szabadon terjeszthető!